English Deutsch   
Hotelia.pl
Informacje o kliencie
Informacje o kliencie Informacje o firmie
Uważnie wypełnij nazwę konta email:
to Twój identyfikator w systemie hotelia!
Jeżeli chcesz otrzymywać faktury, za każde złożone zamówienie, wypełnij poniższe pola:
e-mail:   
Twoje hasło:   
Potwierdź hasło:   
Imię:   
Nazwisko:   
Adres:   
Miasto:   
Kod pocztowy:   
Numer 
telefonu   
Numer faksu:   
Kraj:   
Proszę o przesyłanie mi informacji dotyczących specjalnych promocji w systemie Hotelia pocztą elektroniczną.
Nazwa firmy:   
NIP:    (Polska)
Adres:   
Miasto:   
Kod pocztowy:   
Numer telefonu:   
Numer faksu:   
Kraj:   
Upoważniam realizatora imprezy do wystawienia faktury VAT bez mojego pisemnego podpisu.

Rezygnuj   Copyright 2007 Hotelia.pl.

Hotele Warszawa | Hotele Kraków | Hotele Poznań | Hotele Gdańsk | Hotele Wrocław | Hotele Zakopane | Hotele Szczecin
Hotele Katowice | Hotele Sopot | Hotele Gdynia | Hotele Białystok | Hotele Lublin | Hotele Toruń

katalog stron |
1